Portfolio

Hieronder treft u beschrijvingen aan van verrichte opdrachten. Meer concrete beschrijvingen staan op Linkedin.

 • Wetgevingsjurist
  OPDRACHTGEVER: Rijksoverheid
  PROJECT: Nieuw beleid en regelgeving m.b.t. integriteitsbeleid.
  ROL: Als wetgevingsjurist concipiëren van nieuwe regelgeving en bijdragen aan beleidsontwikkeling.
 • Eindredacteur HRM-portaal rijksoverheid
  OPDRACHTGEVER: Rijksoverheid
  PROJECT: Ontwikkelen en beheren van een portaalsite met volledige en actuele personeelsinformatie voor alle (ruim 100.000) rijksambtenaren.
  ROL: Als eindredacteur vormgeven en bewaken van de juridische kwaliteit, consistentie en volledigheid van de informatie. Mede verantwoordelijk voor de inrichting van de informatiestructuur (navigatie, toegankelijkheid).
 • Beleidsmedewerker integriteit
  OPDRACHTGEVER: Rijksoverheid
  OPDRACHT: Als interim beleidsmedewerker bijdragen aan de totstandkoming en implementatie van instrumenten op het gebied van integriteit van overheidswerknemers en -werkgevers.
  Verzorgen van presentaties, opstellen van publicaties en promotiemateriaal en het uitbreiden van een bekende website over integriteit met relevante rechtspraak en andere informatie.
 • Training ambtenarenrecht BES-eilanden
  Training t.b.v. management en P&O-personeel op Bonaire, St.Eustatia en Saba.
 • Trainingen ontslagrecht
  OPDRACHTGEVERS: Bekende landelijke commissie, universiteit,
  congresorganisatie
  OPDRACHT: Verzorgen van trainingen en presentaties over ontslagprocedures en ontslagrecht bij de overheid.
  O.a. voor het directieteam van het bureau van een bekende landelijke commissie, en voor het management respectievelijk de personeelsadviseurs van een universiteit.
  Voor de congresorganisatie RPMS meermaals opgetreden als spreker op het gebied van ontslagrecht.
 • Projectleider ondersteuning reorganisatie
  OPDRACHTGEVER: Waterschap
  PROJECT: Grootscheepse reorganisatie van een waterschap.
  ROL: Als extern deelprojectleider adviseren en coördineren van de
  plaatsingsprocedure.
 • Training vertrekregelingen
  OPDRACHTGEVER: Groot zelfstandig bestuursorgaan
  OPDRACHT: Training ten behoeve van het management van een van de grootste zelfstandige bestuursorganen over ontslagprocedures in moeilijke situaties en de totstandkoming van vertrekregelingen.
 • Ontwikkelen van een sectorale arbeidsvoorwaardenregeling
  OPDRACHTGEVER: Rijksoverheid
  PROJECT: Harmoniseren en moderniseren van de verbrokkelde regelgeving van een van de grootste overheidswerkgevers, door middel van het  totstandbrengen van een integrale nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling.
  ROL: Juridisch projectleider en eindredacteur.
 • Interimfuncties
  OPDRACHTGEVERS: Ministeries, gemeenten, universiteit
  OPDRACHTEN: Vervullen van functies op interimbasis bij diverse ministeries, G4-gemeenten en een universiteit. Waaronder: hoofd van de juridische personeelsafdeling en coördinatore arbeidsvoorwaardenbeleid.
 • Personele informatievoorziening intranet
  OPDRACHTGEVERS: Diverse ministeries
  OPDRACHTEN: Optimaliseren van de personele informatievoorziening op departementale intranetten door middel van contentanalyse en migratie naar Rijksweb.
 • Lid commissie voor bezwaarschriften
  OPDRACHTGEVER:
  middelgrote gemeente
   
 • Voorzitter plaatsingsadviescommissie
  OPDRACHTGEVER: overheidscoöperatie
   
 • Advisering over complexe dossiers, gemachtigde in beroepsprocedures
  OPDRACHTGEVER
  : diverse

Disclaimer  >  Contact

website by Just