Mr. A.B.L.M. (Alexander) van Engelen

Alexander van Engelen is adviseur en trainer op het gebied van ambtenarenrecht, reorganisaties, inspraak, personele informatievoorziening en kennismanagement.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

In 1990 trad hij in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij adviseerde het management over rechtspositionele kwesties en medezeggenschapsvraagstukken.

Ook was hij verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en -implementatie, interne regelgeving en de afhandeling van juridische procedures. Hij is lid geweest van het directieteam.

Van 2002 tot maart 2007 was Alexander van Engelen senior adviseur bij (en tijdelijk hoofd van) de adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht van adviesbureau Leeuwendaal advies in Rijswijk.

Sinds maart 2007 heeft Alexander van Engelen zijn eigen praktijk.

Voor ROI treedt hij op als docent ambtenarenrecht, hij is spreker geweest bij congresorganisatie RPMS en redactielid/auteur voor Kluwer.

Portfolio

Hieronder treft u beschrijvingen aan van enkele verrichte opdrachten.