Het auteursrecht op de inhoud en informatie van deze site berust bij Alexander van Engelen.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na zijn uitdrukkelijke en voorafgaand verleende schriftelijke toestemming.

Aan op deze site gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alexander van Engelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op deze site gepubliceerde informatie.