Klantgerichtheid

Alexander van Engelen kiest ervoor om alleen overheidwerkgevers bij te staan, een enkele uitzondering daargelaten. Dit voorkomt belangenverstrengeling. De communicatie met de opdrachtgever is laagdrempelig en niet onnodig formeel. Tenzij de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld in sommige onderhandeltrajecten. Door zijn jarenlange ervaring bij ministeries en andere overheidsorganen heeft Alexander van Engelen oog voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden.

De voortgang van de werkzaamheden wordt voortdurend met de opdrachtgever afgestemd. Is in een project het beoogde doel onverhoopt niet haalbaar, dan wordt de opdrachtgever daarover tijdig en zonder omwegen geïnformeerd.

De belangen van de opdrachtgever staan voorop.