Er is van alles geschreven over een Non Disclosure Agreement ofwel een geheimhoudingsverklaring. Sommigen maken er heel veel gebruik van en anderen juist niet. Nooit een verklaring gebruiken als je te maken hebt met gevoelige informatie die je deelt met anderen kan je een hoop gedoe geven en schade opleveren. Altijd iemand voor geheimhouding laten tekenen is ook niet nodig. Ergens is er een gulden middenweg te vinden tussen vertrouwen en te goed van vertrouwen zijn en daarmee jezelf in de vingers snijden. In dit artikel geven we ons advies over het nut van het laten ondertekenen van een dergelijk contract. Uiteindelijk bepaal je zelf waar voor jou de grens ligt en wanneer je behoefte hebt aan extra zekerheid om gevoelige informatie te beschermen.

Doel geheimhoudingsverklaring

Het doel van een Non Disclosure Agreement is om gevoelige gegevens of mensen te beschermen die toegang hebben tot de gevoelige informatie. Soms is het handig om ervoor te zorgen dat bepaalde informatie niet op straat komt te liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkoopcijfers of gegevens van klanten. Je kunt ook denken aan nieuwswaardige informatie zoals de introductie van een nieuwe model auto met revolutionaire eigenschappen. Je wilt dan niet dat er informatie lekt voor onthulling van de auto, want dan is je primeur weg en gaat je persmoment voorbij zonder tromgeroffel. Dat is jammer van alle inspanningen en de opbouw naar de onthulling.

Is een Non Disclosure Agreement noodzakelijk

Een Non Disclosure Agreement is strikt genomen niet noodzakelijk. Niemand kan je verplichten om een document op te stellen. Het kan in sommige gevallen wel aan te raden zijn en in sommige gevallen is het ronduit dom als je er geen gebruik van maakt. Het is aan jou om te beslissen wanneer jij het noodzakelijk acht. Heb je een gesprek met een investeerder die vraagt om gevoelige informatie, dan kan het slim zijn om deze een contract van geheimhouding te laten ondertekenen. Vertrouw je de beste man of vrouw volledig, dan kun je ervoor kiezen om zonder het contract het gesprek aan te gaan en de informatie te delen.

Wanneer gebruik je het contract?

Als je het idee hebt dat belangrijke informatie niet veilig is, raden we je aan om gebruik te maken van een Non Disclosure Agreement. Zo weet je zeker dat de informatie die je deelt veilig is en binnenskamers blijft. Je kunt een module in een personeelscontract laten opnemen om ervoor te zorgen dat je mensen geen gevoelige informatie met anderen mogen delen. Daarmee bescherm je je mensen en je bedrijfsvoering. Als je werkt met patenten en belangrijke recepturen is dat over het algemeen wel slim om te doen.

Wat moet er in een Non Disclosure Agreement?

In een Non Disclosure Agreement leg je vast welke informatie je wilt beschermen en hoe. Bijvoorbeeld, iemand mag de gegevens die hij/zij ter inzage krijgt niet kopiëren voor eigen gebruik en ze ook niet delen met anderen. Daarnaast kun je vastleggen voor welke periode de informatie beschermd wordt.