Resultaatgerichtheid

Alexander van Engelen gaat voor het resultaat. Het werk moet gedaan worden. Van ontwikkeling tot en met implementatie. Van concept tot publicatie. Van gesprek en afspraak tot en met evaluatie.

Resultaatgerichtheid ambtenarenrecht

Jouw resultaatgerichtheid is doorslaggevend als het gaat om een succesvolle carrière in het ambtenarenrecht. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om doelstellingen te realiseren en op die manier bijdraagt aan de beleidsdoelen van de overheid. Je kunt altijd rekenen op onze ondersteuning bij het behalen van je doelstellingen.

Resultaatgerichtheid reorganisaties

Wanneer u een reorganisatie doormaakt, is het belangrijkste dat u zich op het einddoel concentreert. Wat wilt u bereiken? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers akkoord gaan met de veranderingen Alexander van Engelen kan u helpen deze en andere vragen te beantwoorden.

Resultaatgerichtheid inspraak

Adviseur van Engelen is zeer resultaatgericht. Op het gebied van publieksparticipatie hecht hij veel waarde aan het actief betrekken van burgers bij de besluitvorming. Daar gaat het om: de burgers moeten het gevoel hebben dat ze gehoord worden en dat hun mening ertoe doet. De focus ligt altijd op het bereiken van een resultaat. Daarom werkt Van Engelen nauw samen met alle belanghebbenden: ambtenaren, medewerkers, burgers en belangengroepen. Hij weet dat dit de enige manier is om tot een resultaat te komen waar iedereen mee kan leven.

Resultaatgerichtheid personele informatievoorziening en kennismanagement

Je zult het vast wel met ons eens zijn dat goede personele informatievoorziening en kennismanagement essentieel zijn voor een succesvolle organisatie. Maar hoe realiseer je dit? Wat is de rol van de medewerker daarin Alexander van Engelen geeft hier advies over. Hij is adviseur en trainer op het gebied van ambtenarenrecht, reorganisaties, inspraak, personele informatievoorziening en kennismanagement. Zijn aanpak is resultaatgericht: “Ik wil graag dat medewerkers meedenken over hoe zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Ik kijk naar wat er nodig is en probeer dan samen met de medewerkers tot de juiste oplossing te komen.”